Demodam

Een digitale gemeente gebouwd op open source commonground componenten

Demodam is een fictieve gemeentewebsite die laat zien welke herbruikbare open source producten en diensten er beschikbaar zijn voor gemeenten.

Lees hier meer over Demodam

Illustratie van vrouw op straat in stad
Logo conductionLogo Maykin Media B.V.Logo Vereniging DimpactHet KadasterLogo Foundation for Public Code

Demodam is een fictieve gemeentewebsite die laat zien welke herbruikbare open source producten en diensten er beschikbaar zijn voor gemeenten. Op Demodam.nl kun je straks zien welke Common Ground componenten (bouwstenen) achter die diensten al klaar zijn en hoe ze met elkaar samenwerken. Gemeenten kunnen vervolgens besluiten om zo’n dienst, bijvoorbeeld een applicatie voor online geboorteaangifte, ook in te zetten voor hun inwoners. Ook is het mogelijk om verder te bouwen bovenop wat al beschikbaar is door zowel leveranciers als gemeenten.

Demodam wordt gemaakt en onderhouden door de Common Ground community, bestaande uit mensen en organisaties vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven. De Foundation for Public Code ziet erop toe dat alle partijen gelijkwaardig zijn. Iedereen is welkom om bij te dragen.

Demodam.nl is tijdelijk niet beschikbaaar.

Wegens de log4j bug hebben we Demodam.nl tijdelijk offline gehaald. Gezien er ook een migratie op handen staat, zullen we dit hierin meenemen. Vanaf eind januari 2022 komt Demodam.nl weer in de lucht. Onze excuses voor het ongemak.

Illustratie van desktop computer en mobiele applictie met een slot

Op Demodam.nl laten we zien wat er beschikbaar is

Op Demodam.nl kun je zien hoe digitale diensten werken voor burgers en ambtenaren. Het maakt tastbaar wat je met Common Ground kunt.

Demodam is een omgeving voor samenwerken

Overheden en hun leveranciers kunnen elkaar makkelijker vinden. Het helpt ons om onze werkwijzen op elkaar af te stemmen en het maakt het makkelijker om componenten met elkaar te laten samenwerken. Hierbij wordt je even niet gehinderd door legacy systemen en ontwikkelagenda’s van gemeenten, zodat je makkelijker proof of concepts kunt maken. We werken hierbij overigens samen met NL Design System, zodat een burger een consistente gebruikerservaring krijgt, ook al bestaat een dienst uit componenten die door verschillende leveranciers gebouwd zijn.

Illustratie van documenten met checklist
Illustratie van persoon en document

Demodam helpt om Common Ground te verbeteren.

We stellen samen vast wat de minimale eisen aan componenten zijn op bijvoorbeeld het gebied van beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en (code) standaarden. We leren daarbij van elkaar wat de best practises zijn. Het doel is uiteindelijk dat alle componenten op Demodam te zien zijn in een app store vergelijkbaar met die op je mobiele telefoon, waarbij je met een klik componenten en applicaties kunt installeren. Uiteraard moet je daarbij blind kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de componenten. Daarmee verbetert Demodam de kwaliteit van het achterliggende Common Ground ecosysteem. Met name gebruiksvriendelijkheid en veiligheid hebben daarbij onze bijzondere aandacht.

Met Demodam kun je innoveren

Juist doordat er straks al een stevige basis staat, kun je daar makkelijk op voortborduren. Ter illustratie: stel je wilt een dienst ontwikkelen over verschillende overheden heen, bijvoorbeeld een klantreis waarbij je als burger in een vloeiend proces zowel je geboorteaangifte kunt doen (bij je gemeente) als kinderdagopvangtoeslag kunt aanvragen (bij de Belastingdienst). Dat is nu technisch en organisatorisch nog heel lastig, maar met Demodam staan er straks al een zaaksysteem, een BRP systeem en NLX voor je klaar, zodat je gelijk een vliegende start kunt maken.

Illustratie van persoon met tablet waarop grafieken getoond worden

Tijdlijn

Juli 2021

Innovatiesubsidie toegekend

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Demodam een subsidie van 150.000 euro toegekend.

5 Juli tot 9 Juli 2021

Demodam hackathon

Samen werken aan een commonground etalage

Informatie en inschrijven

24 Juni 2021 13:00

Demodam hackathon

Onboarding en planning

Informatie en inschrijven

Juni 2021

Kick-off Demodam

Lancering van Demodam