CONCEPT: Governance voor Demodam

Dit document is een conceptversie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De eerste versie van de governance wordt vastgesteld na de eerste keer dat het kernteam bijeen komt.

Doelen van Demodam

 • Laten zien. Demodam toont werkende digitale diensten die gemeenten (en mogelijk andere overheidsorganisaties) kunnen hergebruiken.
 • Samenwerken. Op Demodam leren we hoe we samenwerken in het Common Ground ecosysteem. Dit gebeurt zowel op systeemniveau (hoe werken componenten op elkaar in?) als op menselijk niveau (hoe werken we samen?).
 • Verbeteren. Samen bepalen we wanneer een onderdeel productierijp is.
 • Innoveren. Door een stabiele en rijke softwareomgeving aan te bieden, wordt het makkelijker om nieuwe digitale diensten te ontwikkelen.

Demodam-principes

 • Onze community is gastvrij en respectvol zoals vermeld in onze code of conduct. Als community willen we het nieuwe leden van de community gemakkelijk maken om deel te nemen, ongeacht achtergrond en kennisniveau.
 • Wij zijn Transparant en toegankelijk. Wijzigingen in de Demodam-organisatie, Demodam-coderepositories en Demodam-gerelateerde activiteiten worden openbaar gedaan.
 • IdeeĆ«n en bijdragen worden geaccepteerd op basis van hun verdienste en in overeenstemming met de projectdoelstellingen en ontwerpprincipes.
 • Demodam is open source.

Door middel van codebase stewardship ondersteunt de Foundation for Public Code het kerteam en de community.

Sluit je aan bij Demodam!

Al overtuigd? Mooi! Ontdek hoe je kunt deelnemen en bijdragen.

Demodam kernteam

Het kernteam van Demodam houdt toezicht op de algehele richting van Demodam. Elk actief lid van de community kan een verzoek indienen om lid van het kernteam te worden door het kernteam hiernaar te vragen. Het kernteam stemt hierover (gewone meerderheid). De kernteam streeft ernaar een team te zijn waarin meerdere perspectieven (kennis, type organisaties) vertegenwoordigd zijn.

Indien kernteam niet informeel tot overeenstemming kunnen komen, wordt de betreffende vraag doorgestuurd naar de kernteamvergadering.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

 • Onderhouden van de missie, visie, waarden, strategie, roadmap, branding en scope van het project

  • Verzamelen van geplande functies en presenteren in een uniforme weergave
  • Beheer van het merk Demodam
 • Gemeenschaps- en bestuursaangelegenheden

  • Beheersrechten op Demodam-activa zoals databronnen
  • Beslissingen op codebase-niveau nemen
  • Verfijn de governance indien nodig
  • Beheer de toegang tot Demodam-middelen zoals hosting en projectkalenders
  • Omgaan met overtredingen van de gedragscode
  • Toezicht houden op wijzigingen in licenties en intellectueel eigendom
 • Conflictoplossing

  • Dienen als escalatieniveau voor de actiegroepen
  • Los geĆ«scaleerde projectbeslissingen op wanneer een verantwoordelijk subteam is geblokkeerd
  • Problemen in ontwikkeling of conflicten tussen bijdragers oplossen
 • Technische zaken

  • Bepaal en beslis technische beperkingen en normen voor de Demodam-omgeving
  • Geef technische richting voor de codebase
  • Onderhoud een technische roadmap, een architectuur en coderingsprincipes
  • Beheer en plan releases
  • Toezicht houden op de oplossing en openbaarmaking van beveiligingsproblemen

Leden van het kernteam

De huidige leden van het kernteam zijn:

Manier van werken

Het kernteam komt regelmatig bijeen. Hun agenda omvat een herziening van de technische roadmap en kwesties die in een impasse verkeren. Het is niet de bedoeling van de agenda om alle patches te herzien of goed te keuren. Dit gebeurt voornamelijk via het proces dat wordt beschreven in CONTRIBUTING.md. Vergaderingen en hun agenda worden aangekondigd op de mailinglijst en op Slack. De actiepunten en agenda's van het kernteam zijn te vinden op het kernteam project board.

Geen enkele persoon of organisatie zal een gewone meerderheid van het kernteam in dienst nemen.

Actieteams

De Demodam-codebase vormt actieteams om specifieke taken op te lossen. Deze kunnen dagelijkse beslissingen nemen om de zaken vooruit te helpen, maar kunnen beslissingen van het kernteam niet negeren.